דלג לתוכן

מכרז 6/2021

מכרז 6/2021

מכרז 6/2021

הודעה על פתיחת מעטפות מכרזים

מכרז פומבי מס' 2021/06 למתן שירותי אגרונום עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרז פומבי מס' 2021/06 למתן שירותי אגרונום עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות- מכרז פומבי מס' 2021/06 למתן שירותי אגרונום עבור המועצה המקומית קדימה צורן

דילוג לתוכן The Butterfly Button