דלג לתוכן

מכרז 6/2021

מכרז 6/2021

מכרז 6/2021

הודעה על פתיחת מעטפות מכרזים

מכרז פומבי מס' 2021/06 למתן שירותי אגרונום עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרז פומבי מס' 2021/06 למתן שירותי אגרונום עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות- מכרז פומבי מס' 2021/06 למתן שירותי אגרונום עבור המועצה המקומית קדימה צורן

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן The Butterfly Button