דלג לתוכן

פנייה לקבלת הצעות / ועדות

פנייה לקבלת הצעות / ועדות

פנייה לקבלת הצעות / ועדות

ועדת שלושה להתקשרות שירותי ניהול ופיקוח – הקמה אחזקה ושיקום תשתיות

מס': 24/21

בקשה להצעת מחיר – החלפה ופיזור חול במוסדות החינוך שיפוצי קיץ 2022

תאריך פרסום: 08/06/2022
תאריך אחרון להגשה: 21/06/2022

בקשה להצעת מחיר – צביעת גנים שיפוצי קיץ 2022

תאריך פרסום: 08/06/2022
תאריך אחרון להגשה: 21/06/2022

בקשה להצעת מחיר – צביעת כיתות בביה"ס שיפוצי קיץ 2022

תאריך פרסום: 08/06/2022
תאריך אחרון להגשה: 21/06/2022

בקשה להצעות מחיר – למידה התנסותית בטבע

תאריך פרסום: 12/05/2022
תאריך אחרון להגשה: 16/05/2022

בקשה להצעות מחיר סרטים דיגיטלים למיזמי חינוך

בקשה להצעות מחיר עבור תכנית אימון קבוצתי

תאריך פרסום: 12/05/2022
תאריך אחרון להגשה: 16/05/2022

בקשה להצעת מחיר – עבודות קבלניות לתאורת רחוב

מס': 11/22
תאריך פרסום: 15/05/2022
תאריך אחרון להגשה: 19/05/2022

בקשה להצעת מחיר – שקעי חשמל גנים

מס': 10/22
תאריך פרסום: 15/05/2022
תאריך אחרון להגשה: 17/05/2022

בקשה להצעת מחיר – ליווי וייעוץ בבניית חזון נוער רשותי והמלצה לתכנית עבודה חמש שנתית

תאריך פרסום: 16/05/2022
תאריך אחרון להגשה: 29/05/2022

בלה לשירותי אינסטלציה ומערכות ביוב

בלה קורס אנגלית לצעירים בתוכנית מרחב לקידום תעסוקתי

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן