דלג לתוכן

הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי מס' 08/2021- אספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים בעבור המועצה המקומית קדימה צורן

הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי מס' 08/2021- אספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים בעבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי מס' 08/2021- אספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים בעבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button