דלג לתוכן

הודעה בדבר הארכת המועד האחרון להגשת הצעות מכרז פומבי מס' 2021/04 לאספקת מערכת ממ"ג ( GIS )וניהול נכסים, מערכות הנדסיות ושירותים נלווים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

הודעה בדבר הארכת המועד האחרון להגשת הצעות מכרז פומבי מס' 2021/04 לאספקת מערכת ממ"ג ( GIS )וניהול נכסים, מערכות הנדסיות ושירותים נלווים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

הודעה בדבר הארכת המועד האחרון להגשת הצעות מכרז פומבי מס' 2021/04 לאספקת מערכת ממ"ג ( GIS )וניהול נכסים, מערכות הנדסיות ושירותים נלווים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button