דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 12/2022- להפעלת מתחם בריכת קדימה צורן לרבות ביצוע עבודות שדרוגים והתאמות במתחם

מכרז פומבי מס' 12/2022- להפעלת מתחם בריכת קדימה צורן לרבות ביצוע עבודות שדרוגים והתאמות במתחם

מכרזים

מכרז פומבי מס' 12/2022- להפעלת מתחם בריכת קדימה צורן לרבות ביצוע עבודות שדרוגים והתאמות במתחם

מספר המכרז: 12/22
תאריך פרסום: 28/12/2022
תאריך הגשה: 06/02/2023
קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button