דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 2022/03 למתן שירותי ליווי חשבונאי לבתי ספר בניהול עצמי

מכרז פומבי מס' 2022/03 למתן שירותי ליווי חשבונאי לבתי ספר בניהול עצמי

מכרזים

מכרז פומבי מס' 2022/03 למתן שירותי ליווי חשבונאי לבתי ספר בניהול עצמי

תאריך פרסום: 07/02/2022
תאריך הגשה: 15/02/2022
קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button