דלג לתוכן

מסמך הבהרות מספר 1 למכרז פומבי 5/20 להפעלת תלן בגני ילדים

מסמך הבהרות מספר 1 למכרז פומבי 5/20 להפעלת תלן בגני ילדים

מכרזים

מסמך הבהרות מספר 1 למכרז פומבי 5/20 להפעלת תלן בגני ילדים

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button