דלג לתוכן

מסמך הבהרות מספר 2 – מכרז פומבי מס 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני הילדים

מסמך הבהרות מספר 2 – מכרז פומבי מס 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני הילדים

מכרזים

מסמך הבהרות מספר 2 – מכרז פומבי מס 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני הילדים

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button