דלג לתוכן

מסמך הבהרות מספר 3 למכרז פומבי 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני ילדים

מסמך הבהרות מספר 3 למכרז פומבי 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני ילדים

מכרזים

מסמך הבהרות מספר 3 למכרז פומבי 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני ילדים

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button