דלג לתוכן

מסמך הבהרות מס' 2 – מכרז פומבי מס' 06/2020 לאספקת מוצרי מזון, שתיה וניקיון עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות מס' 2 – מכרז פומבי מס' 06/2020 לאספקת מוצרי מזון, שתיה וניקיון עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

מסמך הבהרות מס' 2 – מכרז פומבי מס' 06/2020 לאספקת מוצרי מזון, שתיה וניקיון עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button