דלג לתוכן

מסמך הבהרות מס' 2 מכרז פומבי מס' 12/2020 לשירותי הכנת פרוגרמה כללית למבני ציבור בשטח המועצה, עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות מס' 2 מכרז פומבי מס' 12/2020 לשירותי הכנת פרוגרמה כללית למבני ציבור בשטח המועצה, עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

מסמך הבהרות מס' 2 מכרז פומבי מס' 12/2020 לשירותי הכנת פרוגרמה כללית למבני ציבור בשטח המועצה, עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button