דלג לתוכן

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

ממונה על חוק חופש המידע:

בת שבע פנחס
טלפון: 09-8902999
פקס: 153-9-8902949
דוא"ל: batsheva_p@kadima-zoran.muni.il


 

מעקב אחר בקשות חופש מידע – לחץ כאן 
להסברים על חוק חופש המידע – לחץ כאן
להסברים על תהליך הגשת בקשה למידע – לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מידע – לחץ כאן
לאתר חוק חופש המידע (להסברים נוספים על החוק ועיון במאגר התשובות) – לחץ כאן

בהתאם לסעיף 5(א) לחוק, על כל רשות ציבורית לפרסם דו"ח שנתי שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה.

לדו"ח חופש המידע 2017 – לחץ כאן
לדו"ח חופש המידע 2016 – לחץ כאן 
דיווח מילולי לשנת 2016 לפי חוק חופש המידע – לחץ כאן
דיווח מילולי לשנים 2014-2015 – לחץ כאן 

 

ניתן לשלם את אגרות חופש המידע במחלקת הגבייה של המועצה בדרכים הבאות:
1. בקבלת קהל במח' הגבייה: רח' הרצל 1, קדימה
2. בטלפון: 09-8902909/911
3. הפקדה בבנק:
בנק: הפועלים (12)
סניף: קדימה (653)
מס' חשבון: 7388

 

אגרות לגבייה:

תשלום עבור

סכום

פירוט

אגרת בקשה (תשולם עם הגשת הבקשה למידע)

20 ₪

למעט מידע על המבקש עצמו

אגרת טיפול

לפי 30 ₪ לכל שעת עבודה לאיתור המידע, מיונו או טיפול אחר, החל בשעה הרביעית.

(חיוב עבור מידע על המבקש עצמו – החל מהשעה השמינית)

אגרת הפקה

הפקת מידע בכתב לפי 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק. או 2.5 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר.

היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם – ישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.

דילוג לתוכן The Butterfly Button