דלג לתוכן

תנאים והוראות להחזקת כלבים

תנאים והוראות להחזקת כלבים

תנאים והוראות להחזקת כלבים במדינת ישראל – קנסות מנהליים:

על פי החוק במדינת ישראל חלים מספר תנאים והוראות על כל בעל כלב, ובמידה ואין הכלב מוחזק על פיהם החוק הטיל על בעליו קנסות מנהליים, ואלו הם:
1. כל בעל כלב חייב לסמן את כלבו בשבב זיהוי אלקטרוני, ובמקביל חייב הוא לחסנו נגד כלבת (החל מגיל 3 חודשים) ולהוציא עבורו רישיון להחזקתו כל שנה, מטעם הרשות המקומית בה מוחזק הכלב.
2. כל בעל כלב חייב לדאוג לכך שהכלב לא ימצא לבדו ברשות הרבים, אלא יילקח לטיול ברחובות הישוב, רק כאשר הוא מוחזק ברצועה הנתונה בידי אדם המסוגל לשלוט בו.
3. כל בעל כלב חייב להציב שלט: "זהירות כלב" בכניסה לחצרו.
4. כל בעל כלב חייב להודיע לרשות המקומית תוך שבוע על כל שינוי במצב הכלב (נמסר, או אבד, או מת, או עזב את הארץ עם בעליו).
5. בנוסף חלים מספר חוקים מחמירים נוספים על החזקת כלבים מאותם גזעים שהחוק קבע אותם כ: "גזעים מסוכנים": (אמסטף, פיטבול, בול טרייר, סטף, רוטווילר, פילה ברזילרו ,דוגו ארגנטינו, טוסה יפני) וכן על הכלבים שמוגדרים כ – "מעורבים עם גזע "מסוכן".

סיכום – הוראות החוק – אכיפה בעזרת קנסות מנהליים:

1. כל כלב שאינו מחוסן נגד כלבת, ללא רישיון תקף, כזה שימצא משוטט בחוצות הישוב בניגוד להוראות החוק (אפילו אם רק יצולם משוטט על ידי הפקח ולא יילכד), או כזה שמוגדר בחוק ככלב השייך ל"גזע מסוכן" ואינו מוחזק בהתאם לדרישות החוק – יוטל על בעליו קנס מנהלי שינוע בין 250 ל– 10,000 ש"ח – תלוי במהות העבירה (ראה טבלה מצורפת).
2. מחלקת הפיקוח של המועצה ולוכד הכלבים העובד בשרותה, יגבירו את האכיפה – הן בנושא שוטטות הכלבים בשטחים הציבוריים בישוב, בכל יום ובכל שעות היממה, והן בנושא הכלבים המוחזקים בבית התושבים ללא חיסון/ רישיון תקפים.
3. התושבים נקראים בזאת לדאוג לחיסון כל הכלבים שברשותם נגד כלבת, להוצאת רישיון תקף עבורם מטעם המועצה המקומית בה הם מתגוררים, וכן למנוע את שוטטות הכלבים ללא בעליהם – חל איסור ל"טייל עם כלב משוחרר" – הכלב חייב להיות מוחזק ברצועה על ידי בעליו, בכל זמן שהוא מצוי בשטח ציבורי.
בתקווה לשיתוף פעולה מלא ומיידי.
דר' אודי זהרוני
רופא וטרינר רשותי
דילוג לתוכן The Butterfly Button