דלג לתוכן

על המדור

על המדור

חזון

כמדור חינוך מיוחד של יישוב קהילתי צעיר אנו מובילים מדיניות ארוכת טווח הטומנת בחובה ראייה מערכתית על כל צורכיהם הנוכחיים והעתידיים של הילדים המיוחדים ביישוב.

אנו במדור החינוך המיוחד בקדימה צורן שואפים למצוינות ורואים בילדי היישוב את אזרחי המחר ועל כן בראש ובראשונה אנו פועלים לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך תוך מתן מענה דיפרנציאלי לכלל הילדים על מנת שיגיעו למיצוי הפוטנציאל הגלום בהם תוך מטרה לשלבם באופן ראוי בחברה בהווה ובעתיד.

מדור החינוך המיוחד מוצב מול אתגרים אשר אופן ההתמודדות עימם ישפיע במידה רבה על עיצוב דור העתיד. אתגרים הכוללים הזדמנויות נהדרות לפיתוח תשתיות ערכיות ,תרבותיות ולימודיות המושתתות על עקרונות של דמוקרטיה ושוויון הזדמנויות.

אנו מאמינים שבכדי שחינוך יוגדר כמוצלח יש לטפח דור שיהיה מעורב ומחויב לזולתו , לחברתו ולקהילתו ואשר מעורבות זאת בין היתר תבוא לידי ביטוי באחריות של כלל החברה כלפי הפרט.

התפיסה החינוכית

על החינוך המיוחד לפתח את עצמאות הילדים עם הצרכים המיוחדים, על מנת לקדם את שילובם במארג החברתי והתעסוקתי.
תפיסת העולם באגף החינוך מושתתת על ראיית הילד כמכלול מתוך מקום של כבוד לצרכיו האישיים, וזהו ייחודה.

תפיסה זו מובילה למאמץ משותף לשם יצירת אקלים חינוכי וחברתי מיטבי עבור כל אחד מן הילדים עם הצרכים המיוחדים. בתוך כך מוקנות מיומנויות הלמידה תוך שימת דגש על הצרכים האינדיבידואליים במקביל לטיפוח הפרט וקידומו, שוקדים בבית הספר על הטמעת ערכים של סובלנות כלפי הזולת וקבלת השונה באמצעות שילוב תלמידים הלומדים בכיתות חנ"מ ובכיתות רגילות במוסדות החינוך.

התפיסה המקצועית:

כאמור, החינוך המיוחד מתממש בהתאם להנחיות המקצועיות של האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.

הדבר בא לידי ביטוי בתפיסה המקצועית, של שיתוף פעולה בין המערכות השונות ביישוב :שירות פסיכולוגי, החינוך הרגיל, מתנ"ס, המחלקה לשירותים חברתיים והמועצה המקומית על כל אגפיה.

בחינוך המיוחד ניתן למצוא שילוב ייחודי של מקצוענות בלתי מתפשרת ומסירות.

אנשי המקצוע מקיימים דיאלוג משמעותי ופורה עם ההורים ושמים לנגד עיניהם את הצורך הנמשך בסובלנות , באופטימיות ובמתן מענה מיטבי לילדים עם הצרכים המיוחדים.

לשימושכם קישור לפורטל הורים של החינוך המיוחד לחץ כאן

דילוג לתוכן The Butterfly Button