דלג לתוכן

הסעות

הסעות

כללי בטיחות

להסעות יש לעלות ולרדת מתחנות ההסעה בלבד.
אל תחנת ההסעה יש להגיע לפני המועד – ואין לרוץ אל רכב ההסעה העומד בתחנה או המתחיל לנסוע.
בעת ההמתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה.
אל רכב ההסעה יש לעלות רק לאחר שהרכב נעצר לחלוטין.
יש לעלות ולרדת מהאוטובוס דרך הדלת הקדמית בלבד, מטעמי בטיחות לא תפתח הדלת האחורית.
למען ביטחונכם, אפשרו לנהג את השקט והשלווה הדרושים לו בכדי להביא אתכם ליעד בשלום.
יש לשמור על ניקיון האוטובוס.
הגעתם ליעד, שבו עד אשר האוטובוס עצר לגמרי ואז רדו בנחת.
כבדו את חבריכם לנסיעה. אפשרו להם לרדת בלי לדחוף אותם.
אחרי הירידה, התרחקו מהאוטובוס וחכו עד שייסע לדרכו לפני שאתם חוצים את הכביש. האוטובוס הוא גדול וחוסם את שדה הראייה של נהגים אחרים, אשר אינם מבחינים בכם כאשר אתם מנסים לחצות לפניו או מאחוריו.

זמני ההסעה
מערך ההסעות נקבע בהתאם למערכת השעות שנשלחה ע"י בתי הספר והינו קבוע ולא ניתן לשינוי ללא הודעה מבית הספר.
יש להקפיד להגיע להסעה בהתאם למערכת השעות, הן בהלוך והן בחזור.
מערכת ההסעות תפורסם באתר המועצה.

נסיעה בטוחה,
מחלקת חינוך
קדימה צורן

לכל דיווח או בירור בנושא תקלות/ איחורים ותלונות – נא לפנות למוקד 09-8902-999

הסעות, פרטי התקשרות:
רכז הסעות- רובי בלולו
טלפון: 054-8081595 | מייל: hashot@kadima-zoran.muni.il

The Butterfly Button