דלג לתוכן

מלגות ותמיכות

מלגות ותמיכות

מלגות המועצה לסטודנטים לשנה"ל תשפ"ג

כתב התחייבות לסטודנטים שנת תשפ"ג

נוהל מלגות סטודנטים תשפ"ג


*הפרסום יחל במהלך חודש ספטמבר עם פרסום מלגות פר"ח


מלגות לספורטאים לשנה"ל תשפ"ג

קול קורא למלגת " ספורטאים מצטיינים" 


לוח מלגות – אתר לימודים בישראל 


תמיכות

"מלגות שמטרתן לסייע למשפחות לממן הוצאות לצרכי חינוך הנדרשות ע"י ולטובת פעילות במוסדות החינוך"
מועד אחרון להגשת בקשות לתמיכות/מלגות לשנת הלימודים תשפ"ג: 15/11/22

לתמיכות לחצו כאן


 

דילוג לתוכן The Butterfly Button