דלג לתוכן

אבחונים

אבחונים

אבחונים

אבחון פסיכולוגי-
אבחון פסיכולוגי, הוא אבחון כולל ומקיף של יכולותיו הרגשיות והקוגניטיביות של הילד. מטרת האבחון היא לספק מידע מקיף ומהימן על עולמו הפנימי ויכולותיו, ובכך להתאים את דרכי הטיפול ולסייע לו.
האבחון מורכב מסוגים שונים של מבחנים ומראיון קליני של המאובחן, כתלות בגיל ובמטרת האבחון. אל מפגשי האבחון, נלווים לרוב גם תצפית ושאלונים הניתנים להורים ולצוות ביה"ס.

אבחון רב תחומי (פסיכודידקטי) –
אבחון פסיכודידקטי, הוא אחד הנפוצים שבאבחונים הפסיכולוגים, ובודק יכולות ולקויות למידה ספציפיות.
אבחון פסיכודידקטי מורכב מארבעה חלקים:
1. מבחנים הבודקים יכולות חשיבה (IQ)
2. מבחנים הבודקים יכולות למידה
3. מבחנים הבודקים יכולות נוירולוגיות (בין היתר תפקודי קשב ופונקציות ניהוליות)
4. מבחנים הבודקים תפקודים רגשיים

מטרת האבחון הפסיכודידקטי היא למפות את היכולות הקוגניטיביות והרגשיות של הנבחן ולהבין מאין נובעים הקשיים הלימודיים. האבחון תורם להבנת מאפייני התלמיד ומוקדי הכוח שלו, עוזר בזיהוי קשיים לימודיים ורגשיים ובאיתור המקור להם.
בתום האבחון, מתקבלות המלצות לתוכנית התערבות ולהתאמות בדרכי ההיבחנות.
האבחונים המתבצעים במרכז הטיפולי, קבילים ומוכרים בבתי הספר ובוועדות של משרד החינוך.

אבחון קשב וריכוז
אבחון פסיכולוגי לבדיקת קיומה של לקות קשב וריכוז, הנו אבחון מקיף אשר ממפה תפקודים רגשיים, קוגניטיביים ונוירולוגים ועוזר באיתור מקור הקושי. יש חשיבות גדולה באבחנה המבדלת של ההפרעה ממצבים רפואיים או רגשיים, אשר לעיתים חולקים תסמינים משותפים.

אבחון קשב וריכוז כולל:
1. הערכה התפתחותית ובדיקת רקע התפתחותי
2. ראיון קליני והערכה רגשית
3. שאלוני הורים וצוות חינוכי
4. מבדקים קוגניטיביים
5. מבדקים נוירולוגים
6. מבדק קשב ממוחשב (MOXO)

דילוג לתוכן The Butterfly Button