דלג לתוכן

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור:

הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור תהיה באחת מהאפשרויות הבאות:

  1. באמצעות טופס מקוון להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
  2. באמצעות הדואר: המועצה המקומית קדימה צורן, הממונה על תלונות הציבור, רח' הרצל 1, קדימה.
  3. באמצעות דוא"ל: diklan@kadima-zoran.muni.il
  4. באמצעות פקס: 1539-7889000

 

טלפון במשרד – 09-7889000. יובהר כי לא ניתן להגיש תלונה באמצעות הטלפון שכן על פי חוק על התלונה להיחתם בידי המתלונן. ככל שאין מענה בטלפון המשרדי ניתן להשאיר הודעה קולית במשיבון או לשלוח מייל לכתובת diklan@kadima-zoran.muni.il

יובהר כי הממונה על תלונות הציבור אינה משמשת כתחליף לממלאי התפקידים השונים במועצה מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים, ומשכך אינה מהווה ערוץ לפניה ראשונית של המתלונן. בכפוף לאמור, טיפול הממונה על תלונות הציבור מותנה בכך שהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינו. במקרה של פניה ראשונית הנוגעת לעבודת המועצה, יש להפנותה ליחידה הרלוונטית או למוקד שירות לתושב הפועל 24/7 בטלפון: 09-8902-999 או בווטסאפ 054-8081587 או בדוא"ל Moked@kadima-zoran.muni.il .

דילוג לתוכן The Butterfly Button