דלג לתוכן

מתנ"ס קדימה צורן

מתנ"ס קדימה צורן

חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה מיסודה של הסוה"י (חל"צ)

מתנ"ס קדימה צורן הינו חברה לתועלת הציבור (כלומר כזו שכל רווחיה אם יש כאלו, נשארים בתוכה לתועלת הציבור ולא יכולים להיות מועברים לבעלי המניות).

המתנ"ס מופעל בהסכם הפעלה בין הסוכנות היהודית (אשר תרמה את הכסף לבניית המבנה) לבין המועצה המקומית (אשר היא בעלת הקרקע ובעלת מבנים נוספים בהם משתמש המתנ"ס) והחברה למתנ"סים אשר מעסיקה את מנכ"ל המתנ"ס ודואגת להכשרות, פיקוח, הדרכה ותוכניות.

כל עובדי המתנ"ס למעט המנכ"ל מקבלים את משכורתם מהמתנ"ס ואינם עובדי מועצה או החברה למתנ"סים.
למתנ"ס יש הנהלה ציבורית המונה 12 חברים אשר שמונה מתוכם ובהם היו"ר, הם תושבים מתנדבים מהישוב. בנוסף, יש שני נציגי הסוכנות היהודית ושני נציגים מהחברה הארצית למתנ"סים.

ההנהלה הציבורית אשר באה מהקהילה ומייצגת אותה, היא זו האמונה על קביעת מדיניות המתנ"ס, דרכי פעולתו וכמובן נושאת באחריות החוקית לפעילותו התקינה תפעולית ותקציבית.
בקדימה צורן, המתנ"ס משמש כזרוע הביצועית של המועצה בנושאי תרבות, קהילה וספורט ביישוב. הקונסרבטוריון הישובי מופעל על ידי המתנ"ס, כך גם רשת הצהרונים. לאחרונה, המתנ"ס מפעיל גם את הבריכה היישובית.

כחלק ממדיניות המועצה, המתנ"ס מהווה 'בית לקהילה' ומאפשר קידום יוזמות תושבים בנושאים שונים כגון פעילויות לגילאי 60+, פעילות לאנשים עם צרכים מיוחדים, איכות סביבה, פיתוח וטיפוח יוזמות קהילתיות בתחומים שונים, זהות יהודית ישראלית ועוד.

חברי הנהלת המתנ"ס נציגי הישוב:
יעל בן מרדכי – יו"ר ההנהלה yaelbma99@gmail.com
שגיא בשירי – יו"ר ועדת כ"א וכספים Bashirisagi@gmail.com
קרן לוין – יו"ר ועדת תרבות Kerenlevin38@gmail.com
לאה וולשטיין – יו"ר ועדת תרבות תורנית walshtain@013.net
מיכאל סלם – יו"ר ועת ספורט Michaelred3131@gmail.com
שרון ניר גנש – חבר ועדת כ"א וכספים SNIRGENESH@GMAIL.COM
עו"ד גלעד מנשה – חבר הנהלה Giladm.adv@gmail.com
מאיר בר – חבר הנהלה meirbar5@gmail.com

אנו מזמינים אתכם להכנס לאתר המתנ"ס ולהנות ממגוון פעילויות קהילה, תרבות ופנאי ולהיות שותפים לעשייה
לאתר המתנ"ס לחץ כאן: http://www.matnas-kz.co.il

The Butterfly Button