דלג לתוכן

מכרזים 2020

מכרזים 2020

מכרזים 2020

דחיית מועד אחרון להגשת מכרז פומבי מס' 1/2020 לאספקת שירותי תפעול תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת עבור מערכות המידע, התקשוב, מרכזיית IP, המצלמות, האזעקות ואמצעי הניטור והבקרה בתיכון "עודד" קדימה-צורן

הודעה בדבר הארכת המועד האחרון להגשת הצעות להפעלת פרויקט רכב שיתופי

הודעה בדבר מכרז פומבי מספר 11-12.2020

הודעה בדבר מכרז פומבי מספר 11-12.2020

הודעה בדבר עדכון מסמכי מכרז פומבי מס' 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה

הודעה בדבר עדכון מסמכי מכרז פומבי מספר 04.2020 לשירותי אספקת ארוחות חמות למועדון אזרחים וותיקים, מועדוניות (משך השנה), ולמסגרות חינוך מיוחד בחופשות

הודעה בדבר שינויים במכרז 6/2020 אספקת מוצרי מזון שתיה ונקיון למועצה מקומית קדימה צורן

הודעה בדבר שינויים במסמכי מכרז 05.2020 להפעלת חוגים במסגרת תלן בגני ילדים

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים שלהלן למועד בלתי ידוע

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים שלהלן למועד בלתי ידוע

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים שלהלן למועד בלתי ידוע

הודעה על מועד ומקום פתיחת תיבת מכרזים לאספקת כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציה

דילוג לתוכן The Butterfly Button