דלג לתוכן

מכרז 2/2021

מכרז 2/2021

מכרז 2/2021

לתשלום על מכרז 02/2021 לחץ כאן

מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 2021/02 למתן שירותי ממונה בטיחות עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרז פומבי מס' 2021/02 למתן שירותי ממונה בטיחות עבור המועצה המקומית קדימה צורן

The Butterfly Button