דלג לתוכן

מכרז 3/2020

מכרז 3/2020

מכרז 3/2020

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים שלהלן למועד בלתי ידוע

מכרז פומבי מס 3/2020 לניהול נכסים דיגיטליים עבור מועצה מקומית קדימה צורן תאריך ושעת פתיחת תיבת המכרזים: יום רביעי בבוקר 27.5.2020 בשעה 10:30

מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי ניהול נכסים דיגיטליים

מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי ניהול נכסים דיגיטליים

מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי ניהול נכסים דיגיטליים מועד אחרון להגשת הצעות 13/5/2020

מסמך הבהרות מס' 1 מס' 03/2020 לניהול נכסים דיגיטליים עבור מועצה מקומית קדימה צורן

דילוג לתוכן The Butterfly Button