דלג לתוכן

מכרז 7/2020

מכרז 7/2020

מכרז 7/2020

הודעה על פרסום מכרז פומבי מס' 2020/07 לאספקת ציוד משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרז פומבי מספר 07.2020 לאספקת ציוד משרדי

מסמך הבהרות מס' 1 – מכרז פומבי מס' 2020/07 לאספקת ציוד משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורן

דילוג לתוכן The Butterfly Button