דלג לתוכן

קול קורא 51/2020 הפעלת רכב שיתופי

קול קורא 51/2020 הפעלת רכב שיתופי

קול קורא 51/2020 הפעלת רכב שיתופי

הודעה בדבר הארכת המועד האחרון להגשת הצעות להפעלת פרויקט רכב שיתופי

קול קורא מס' 2020/51 להפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצה המקומי ת קדימה צורן

קול קורא מס' 51/2020 להפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצה המקומית קדימה צורן

קול קורא רכב שיתופי הודעה על פתיחת מעטפות

מסמך הבהרות מספר 1 קול קורא 51.2020

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן