דלג לתוכן

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות – מכרז פומבי מס 1/2021 לאספקת מסכי שילוט אלקטרוניים מסוג LED

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות – מכרז פומבי מס 1/2021 לאספקת מסכי שילוט אלקטרוניים מסוג LED

מכרזים

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות – מכרז פומבי מס 1/2021 לאספקת מסכי שילוט אלקטרוניים מסוג LED

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button