דלג לתוכן

הודעה על מכרז פומבי מס' 9/2020 לביצוע עבודות איטום מבנים – אחזקה ושבר עבור המועצה המקומית קדימה צורן

הודעה על מכרז פומבי מס' 9/2020 לביצוע עבודות איטום מבנים – אחזקה ושבר עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

הודעה על מכרז פומבי מס' 9/2020 לביצוע עבודות איטום מבנים – אחזקה ושבר עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button