דלג לתוכן

וועדת שלושה מכרז מס' פא/11/2020איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה

וועדת שלושה מכרז מס' פא/11/2020איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה

מכרזים

וועדת שלושה מכרז מס' פא/11/2020איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button