דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי ניהול נכסים דיגיטליים מועד אחרון להגשת הצעות 13/5/2020

מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי ניהול נכסים דיגיטליים מועד אחרון להגשת הצעות 13/5/2020

מכרזים

מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן שירותי ניהול נכסים דיגיטליים מועד אחרון להגשת הצעות 13/5/2020

קבצים להורדה
The Butterfly Button