דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה מועד אחרון להגשת הצעות 17/5/2020

מכרז פומבי מס' 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה מועד אחרון להגשת הצעות 17/5/2020

מכרזים

מכרז פומבי מס' 2/2020 למתן שירותי תכנון תנועה ותחבורה מועד אחרון להגשת הצעות 17/5/2020

קבצים להורדה

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן The Butterfly Button