דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 2022/11 למתן שירותים לטיפול בפסולת מחזור

מכרז פומבי מס' 2022/11 למתן שירותים לטיפול בפסולת מחזור

מכרזים

דילוג לתוכן The Butterfly Button