דלג לתוכן

מכרז פומבי מס 3/2020 לניהול נכסים דיגיטליים עבור מועצה מקומית קדימה צורן תאריך ושעת פתיחת תיבת המכרזים: יום רביעי בבוקר 27.5.2020 בשעה 10:30

מכרז פומבי מס 3/2020 לניהול נכסים דיגיטליים עבור מועצה מקומית קדימה צורן תאריך ושעת פתיחת תיבת המכרזים: יום רביעי בבוקר 27.5.2020 בשעה 10:30

מכרזים

מכרז פומבי מס 3/2020 לניהול נכסים דיגיטליים עבור מועצה מקומית קדימה צורן תאריך ושעת פתיחת תיבת המכרזים: יום רביעי בבוקר 27.5.2020 בשעה 10:30

קבצים להורדה
The Butterfly Button