דלג לתוכן

מסמך הבהרות מס' 1 – מכרז פומבי מס' 2020/07 לאספקת ציוד משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות מס' 1 – מכרז פומבי מס' 2020/07 לאספקת ציוד משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

מסמך הבהרות מס' 1 – מכרז פומבי מס' 2020/07 לאספקת ציוד משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button