דלג לתוכן

מסמך הבהרות מס' 1 –מכרז פומבי מס' 2021/08 לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות מס' 1 –מכרז פומבי מס' 2021/08 לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

מסמך הבהרות מס' 1 –מכרז פומבי מס' 2021/08 לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button