דלג לתוכן

קובץ הבהרות מס' 1 למכרז פומבי מס' 2020/9 לביצוע עבודות איטום מבנים – אחזקה ושבר עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קובץ הבהרות מס' 1 למכרז פומבי מס' 2020/9 לביצוע עבודות איטום מבנים – אחזקה ושבר עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

קובץ הבהרות מס' 1 למכרז פומבי מס' 2020/9 לביצוע עבודות איטום מבנים – אחזקה ושבר עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button