דלג לתוכן

הפעלת מסגרת הגיל הרך 3-6

הפעלת מסגרת הגיל הרך 3-6

 אופק חדש בגני הילדים 
"אופק חדש" בגני הילדים בקדימה-צורן (עדכון מיום 29-6-2011)
בשנת הלימודים תשע"ב תיושם רפורמת "אופק חדש" גם בגני הילדים בקדימה-צורן. זאת לאור החלטת משרד החינוך כי הרפורמה תיושם בכלל גני הילדים בישראל.

נוהל בצעד בטוח מוגנות בטיחות והיגיינה בגן נובמבר 2019 לחץ כאן 

יישום הרפורמה בגני הילדים
הרפורמה תיושם בכלל גני הילדים בישראל והיא מהווה הזדמנות לקידום איכות מערך הלמידה וההתנסויות של הילדים בגנים, להבניה מחודשת של תפקיד הגננת ולהשבחת תהליך ההתפתחות המקצועית של סגל החינוך וההוראה בגני הילדים. נכון לציין כי התקיים פיילוט במספר ישובים בארץ בנושא אופק חדש אשר נמשך שנתיים, ניתן ללמוד מהפיילוט את התנסויות והיערכויות.

מאפייני הרפורמה ליישום בגני הילדים יתמקדו בצירים שלהלן:
1. הארכת יום הלימודים בגן.
2. שינוי בהיקף משרתה של הגננת.
3. ארגון מבנה ההוראה-למידה-פיתוח דגמי הוראה פרטניים וקבוצתיים בגן,
4. הידוק החיבורים וקשרי השותפות עם ההורים.
5. ההתפתחות המקצועית של הסגל החינוכי בגן.
6. מיצוב הקשר בין מערך התמיכה לעבודת הגננת.
שינויים אלה יאפשרו להדק את הקשר והשותפות שבין צוות הגן להורים, ימצב את הקשר בין מערך התמיכה לעבודת הגננת ויאפשר התפתחות מקצועית של הסגל החינוכי בגן.

קישורים למידע נוסף
דבר שר החינוך לגבי אופק חדש בגנים
משרד החינוך – האגף לחינוך קדם יסודי – אופק חדש בגני ילדים
אתר אופק חדש של משרד החינוך

מכתב להורים ממנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך 
כ"ד סיון תשע"א
26/06/2011
מספרינו: 12402553

להורים שלום רב,
בשנת הלימודים תשע"ב יצטרפו כלל גני הילדים בארץ לרפורמת אופק חדש .

המהווה הזדמנות לקידום איכות מערך הלמידה וההתנסויות של הילדים בגנים, להבניה מחודשת של תפקיד הגננת וקידום ההתפתחות המקצועית של סגל החינוך וההוראה בגני הילדים.
אנו מבקשים להביא לידיעתכם את עקרונות הרפורמה במטרה לחזק את ההדדיות בתקשורת שביניכם לבין צוות הגן:

1. יום הלימודים בן 6 שעות – בימי א'-ה' שעות הגן הן:7:55-14:00 ביום ו' לא חל שינוי: 7:55-12:45

2. ארגון מבנה ההוראה-למידה בגן – סדר היום ייבנה ברצף של שש שעות באופן, המאפשר מתן מענה לצרכי הילדים . תוכנית העבודה השנתית, תכלול שילוב למידה בכל ההתנסויות בגן, בפעילויות משחק ויצירה תוך התייחסות לצרכים רגשיים וחברתיים של הילדים. בתוכנית שנתית זו נכללות דרכי הוראה-למידה מגוונות ומתוכננות: עבודה במליאה, בקבוצה קטנה ועבודה פרטנית.

3. נתיבי שיתוף הפעולה להידוק הקשר בין הורים לצוות הגן כוללים: העברת מידע מההורים לגננת על ילדם, העברת מידע מהגננת להורים על התוכניות החינוכיות המתקיימות בגן ובמהלך השנה יתקיימו מפגשים לדיווח פרטני להורים על תפקוד ילדם והתפתחותו בגן.

השינוי שאנו מציגים בפניכם יתכן ויעלה, אצלכם ההורים, שאלות.
אנו שמחים להביא בפניכם את הממצאים מניסיון הרפורמה שהוכנסה במהלך השנתיים האחרונות לכ- 900 גנים (בגילאים השונים):

א. מרבית ילדי הגנים בכל הגילאים הראו הסתגלות מהירה לשינוי.

ב. רוב ההורים הביעו שביעות רצון מן השינויים והחידושים.

ג. הגננות הצליחו להפיק את מירב התועלת מן הרפורמה, הביעו תחושה של היכרות מעמיקה יותר עם כל אחד מילדי הגן, דיווחו על חיזוק הקשר עם הורים, שקידם תהליכים התפתחותיים וחינוכיים רצויים

ד. החשש שילדים צעירים יירדמו או יתעייפו עם הארכת יום הלימודים התפוגג. נוכחנו לדעת שבניית סדר יום מותאם לשכבת גיל הילדים מאפשר להם להתרכז וליהנות מכל הפעילויות עד סוף יום הלימודים.

ה. הדאגה שילדים מחמיצים ארוחה ביום לימודים המוארך עד השעה 14:00 ושהם עלולים להיות רעבים, העלתה פתרונות חיוביים כמו: תוספת מזון בריאותי, הוספת דברי מאכל המפיגים את הרעב ועוד.
יחד איתכם ההורים, הצוותים החינוכיים בגן גננות סייעות ובשיתוף הרשויות המקומיות התורמות רבות להצלחת הרפורמה במערכת החינוך, אנו בטוחים שלאחר תקופת הסתגלות ראשונה, שגרת היום יום של הגן תזמן לילדים ולכם חינוך איכותי יותר.
בברכה,
סימה חדד מה-יפית

דילוג לתוכן The Butterfly Button