דלג לתוכן

הסעות בחינוך המיוחד והנגשה

הסעות בחינוך המיוחד והנגשה

הזכאות להסעות ולליווי בהסעות בחינוך המיוחד נקבעת על ידי ועדת זכאות ואפיון הודעה על הזכאות תימסר להורים ולמדור ההיסעים ביישוב.

מדור היסעים משבץ תלמידים בהסעות וכן מתכנן מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה. לתלמידים שזכאים לליווי על פי חוק ישובץ מלווה על ידי מחלקת ההיסעים.

הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.

לתשומת לבכם, על מנת להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין עם ילדיכם בשעות שנקבעו במקום ההורדה והאיסוף עד להגעת רכב ההסעה. חשוב לציין כי האחריות מוטלת על ההורים בזמן ההמתנה להסעה בתחנת האיסוף וכמו כן בשעת איסוף הילדים מרגע הורדתם בתחנות ההורדה.

הסעות, פרטי התקשרות:
רכז הסעות- רובי בלולו
טלפון: 054-8081595
מייל: hasaot@kadima-zoran.muni.il 

במידה ואתם או ילדיכם זקוקים להנגשה פרטנית כדוגמת:
• תחום פיזי:
מבנים: כיתה אקוסטית, הנגשת דרכי גישה, שירותים, מעלית, רמפה, תאורה ועוד.

• תחום פדגוגי:
טכנולוגיה מסייעת: מחשבים ניידים, טאבלטים, תקשורת תומכת חליפית, ערכות למידה וחומרי הבחנות, למידה בדרכי התאמות ,מערכות הגברה ניידות ועוד.

פעילות פנים וחוץ בית ספרית וטיולים: אוטובוס מונגש, גלגלון ועוד.

יש להיכנס לקישור ובתחתית הנוהל יופיעו טפסים למילוי ע"י ההורה.

לצפייה בטופס הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה שנה"ל תשעט – לחצו כאן 

רישום מוקדם למוסדות חינוך 

חוברת מידע להורים – הנגשה פרטנית

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

דילוג לתוכן The Butterfly Button