דלג לתוכן

שימוש במבני המועצה

שימוש במבני המועצה

שימוש במבני המועצה

בקשה לאישור פעילות במתקן עירוני

נספח ד' – אישור קיום ביטוחים

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן The Butterfly Button