דלג לתוכן

ביקור סדיר

ביקור סדיר

יעדים רב שנתיים בתכנית העבודה
1. הטמעת מדיניות משרד החינוך והמחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה בקרב מערכת החינוך, הורים, תלמידים ושותפי תפקיד.
2. איתור תלמידים נושרים ובסיכון לנשירה, והכנת תמונת מצב עדכנית על הנשירה ביישוב.
3. צמצום נשירה וביקור בלתי סדיר.
4. הכרות עם התערבויות למניעת נשירה ולטיפול בנושרים (מועדוניות, האגף לשירותים קהילתיים).
5. טיפול בפרט.

 

אביטל תלם 09-8970129 avital@kadima-zoran.muni.il

סיוון ארבל 09-8970132 sivana@kadima-zoran.muni.il

The Butterfly Button