דלג לתוכן

וועדות זכאות ואפיון

וועדות זכאות ואפיון

שיבוץ במסגרת חינוך מיוחד וועדות זכאות ואפיון הפנייתו של תלמיד אשר לומד במערכת החינוך הרגיל לדיון בוועדת זכאות ואפיון תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית בה לומד התלמיד מיצתה את מלוא התערבותה החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד ובהתאם להחלטתה של ועדה רב מקצועית.

וועדת זכאות ואפיון תקבע את זכאותו של התלמיד לחינוך המיוחד.

הוועדה הינה בהשתתפות הורי התלמיד ומורכבת מ: נציג הרשות המקומית, מפקח מטעם משרד החינוך או נציגו, יו"ר הוועדה מטעם משרד החינוך , פסיכולוג מהשירות הפסיכולוגי ונציג הורים.
ועדת זכאות ואפיון תתכנס ותדון בזכאותו של התלמיד למסגרת חינוך מיוחד, מדי שלוש שנים לבחינת המשך זכאותו. במקרה בו ההורים והצוות החינוכי במסגרת בה לומד התלמיד חשים כי חלה התקדמות בתפקודו של התלמיד והוא נמצא כשיר לחזור למסגרתו הקודמת, הם זכאים לבקש דיון בוועדת זכאות ואפיון בתדירות גבוהה יותר (עד אחת לשנה).

אופן הפניה לוועדת זכאות ואפיון:
הפנייה לוועדת זכאות ואפיון יכולה להתבצע על ידי המסגרת החינוכית או כל גורם מקצועי הסבור כי יש להפנות את הילד להשמה בחינוך המיוחד. הורה המעוניין שבנו יעלה לוועדת זכאות ואפיון יפנה תחילה למסגרת החינוכית ויבקש לעלות את ילדו לוועדת זכאות ואפיון.

הוועדות המתקיימות במהלך שנת הלימודים קובעות זכאות לשנת הלימודים הבאה-
במקרים חריגים יתקיימו ועדות זכאות ואפיון חריגות המתייחסות להשמה באותה שנת הלימודים.

פרוט הטפסים בקישור לחץ כאן

נוהל ועדות זכאות ואפיון חריגות
על פי חוזר מנכ"ל משה"ח ניתן לגשת לוועדת השמה לשנת הלימודים העוקבת עד לתאריך 31 במרץ בכל שנה. אף על פי כן, מאפשר משרד החינוך (על פי חוזר מנכ"ל, תשע"ד/ 5 [א]) במקרים מיוחדים שיפורטו להלן, להגיש פניות גם לאחר תאריך זה.

פניות מסוג זה יידונו בוועדת חריגים מחוזית, אשר בסמכותה להכריע באם הבקשה תתקבל או לא.

הקריטריונים לבקשות:
תלמידים אשר משתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפניה לוועדת זכאות ואפיון בהמלצת בית החולים.
תלמידים עולים חדשים או תושבים החוזרים בעלי לקויות מובהקות.
תלמידים לאחר תאונות או טראומות פיזיות או נפשיות.
תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים אשר נשרו מפנימייה או עזבו אותה והעובד הסוציאלי שהינו פקיד סעד לחוק הנוער סבור כי הדיון בוועדת זכאות ואפיון בעניינם הינו הכרחי וחשוב.
תלמידים אשר נתונים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד ופקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת זכאות ואפיון, מטעמים אשר ירשמו ויקבלו אישור בוועדת חריגים אשר תוקם במחוז למטרה זו
תלמידים עם לקויות מורכבות בתפקוד חריג במיוחד שמנהל המחוז במעמד ועדת זכאות ואפיון חריגה אשר תוקם במחוז למטרה זו מצא לנכון לדון בעניינם בוועדת זכאות ואפיון.

יש לצרף מסמכים:
מסמכים רפואיים עדכניים
אישור השירות למפגר רק במקרים של לקויות פיגור בינוני, קשה וקשה מורכב

הגשת ערר על החלטת ועדת זכאות ואפיון:
הורים המעוניינים לערער על החלטת ועדת זכאות ואפיון רשאים להגיש ערר תוך 21 יום מיום קבלת החלטת ועדת זכאות ואפיון . את הבקשה ניתן להפנות למחוז מרכז במשרד החינוך, רחוב השלושה 2, תל-אביב-יפו, ליו"ר ועדת הערר או בפקס: 03-6896282

ועדת הערר תזמנם לדיון ונציג הרשות יתלווה להורים

יישום המלצת ועדת זכאות ואפיון
ועדת זכאות ואפיון תקבע האם זכאי התלמיד לחינוך מיוחד או שימשיך ללמוד בחינוך הרגיל. במידה והתלמיד נמצא זכאי לחינוך מיוחד, הוועדה תציין את אפיון המסגרת בה ילמד התלמיד ואת האפיון הראשי של הלקות לפיה ישובץ לקבלת מענה מיטבי.

ועדת השיבוץ תקבע מהי המסגרת אליה ישובץ התלמיד בהתאם למספר פרמטרים: הגדרת הלקות ע"פ ועדת זכאות ואפיון, שיקולים פדגוגיים, מרחק מאזור המגורים של הילד ובקשת ההורים.

הודעת השיבוץ תשלח בדואר לכתובתם המעודכנת של ההורים במערכות המחשוב של מערכת החינוך היישובית. (חשוב לוודא שכתובתכם הנכונה מעודכנת).

רישום לגן ולכיתה א' במקביל לדיון בוועדת זכאות ואפיון
לצורך הבטחת מקומו של התלמיד במסגרת חינוכית קרובה לביתו וע"פ בקשת הוריו, יש לרשום את הילד לגן או לבית הספר באזור מגוריו של התלמיד. במידה וועדת זכאות ואפיון תחליט שצריך לשבץ אותו במסגרת חינוך מיוחד, הרישום יבוטל באופן אוטומטי.

זכאותם של הילדים עם הצרכים המיוחדים לקבלת תמיכה וסיוע בשילוב במסגרת הרגילה נבחנת ונקבעת ע"י ועדת זכאות ואפיון.

עוד בנושא וועדות זכאות ואפיון על פי חוק – לחץ כאן

The Butterfly Button