דלג לתוכן

מערך משלבים וסייעות בחינוך המיוחד

מערך משלבים וסייעות בחינוך המיוחד

סייעות ,חונכים ומשלבות בחינוך המיוחד הינם עובדי מועצה, אשר עובדים בשיתוף פעולה באופן שוטף עם גננות משרד החינוך ובתי ספר ולכן בעבודה השוטפת קיים קשר הדוק בין הרשות המקומית למשרד החינוך.

עבודה בשיתוף פעולה יוצרת למעשה את הקרקע המתאימה להשגת המשאבים ומצוי זכויות לטובת הילדים.

קיים דגש על איתור ומציאת סייעות וחונכים איכותיים וככל האפשר מוכשרים לתחום. במידה ומתקבלים חונך או סייעת שלא סיימו הכשרה הם מתחייבים לעשות זאת בשנתיים הראשונות לתפקיד.

אחד היעדים המרכזיים לשנים הבאות המעוגן בתכנית משותפת עם משרד החינוך הינו הכשרה של מערך הסיוע בחינוך המיוחד .

בנוסף לתכנית ההכשרה, מתקיימת תכנית העשרה לסייעות ולחונכים מתוך הבנה שהם אלו אשר פוגשים את הילדים ביום יום והם אלו אשר מיישמים את החוק הלכה למעשה ועל כן ,אנו רואים חשיבות רבה בהשקעה וטיפוח מערך הסיוע.

אנו פועלים לקיום קשר רציף לאורך השנה עם הסייעות והחונכים להדרכה והכוונה לנושאים/דילמות העולים בעבודת הצוות.
כמו כן, מתקיים תיאום עם הפיקוח על הגננות ועל בתי הספר והצוות המקצועי לעניין ההדרכה במסגרות.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא סייעות החינוך המיוחד

The Butterfly Button