דלג לתוכן

היחידה לטיפול בילד ונוער

היחידה לטיפול בילד ונוער

אוכלוסיית הילדים והנוער מהווה ציר מרכזי בפעילויות האגף במישור הפרטני והקהילתי.
התפיסה המקצועית המנחה את עובדי האגף היא שותפות עם המשפחות בקבלת החלטות לתוכניות הטיפול לטובתו הילד ומשפחתו, תוך שימת דגש על השארות הילד בחיק משפחתו וקהילתו.

לשם כך, מופנים משאבים רבים לבניית רצף השירותים והמסגרות המשלימות לילדים ולנוער, בנוסף ליישום תוכניות להורים, וזאת בכדי לסייע ולהעצים את הסמכות ההורית ותפקודם.

רק במקרים בהם מוצו כל המשאבים בקהילה ולא ניתן לראות שיפור במצבם של הילדים, תישקל העברת הילד מחיק משפחתו למסגרת חוץ ביתית (פנימייה או משפחת אומנה).

רצף השירותים הניתנים בקהילה:

שירותים לגיל הרך (0-4):

סידור במעונות )על פי חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס- 2000).


מועדוניות משותפות חינוך רווחה (לגילאי 5-10):
המועדוניות הן מסגרות חינוכיות משלימות הפועלות לאחר שעות הלימודים. מסגרות אלו מקיימות תוכניות להעצמה רגשית וחברתית וכן תוכניות לסיוע לימודי והעשרה. הילדים במועדוניות מרגישים מוגנים וזוכים לטיפוח.


מרכז ילדים הורים:
זהו שרות טיפולי רב מקצועי שמטרתו לתת הדרכה וטיפול למשפחות לשיפור אינטראקציה בין הורים לילדים עם בעיות רגשיות ו/או התנהגותיות.
הטיפול נמשך עד שנה שבמהלכם כל משפחה מקבלת סל שירותים טיפולי ייחודי, לפי צרכיה, שמטרתו לסייע למשפחה בשלמותה. הטיפול במרכזי טיפול הורים ילדים הינו מהגיל הרך ועד גיל 18.


עובד סוציאלי לחוק הנוער (פקיד סעד לחוק הנוער):
עובד סוציאלי לחוק הנוער הוא עובד סוציאלי שעבר הכשרה מיוחדת בתחום החוק ותקנותיו, וקיבל מינוי משר הרווחה לתפקיד העוסק בהגנה על קטינים. תפקידו לייצג את מערכת הרווחה במדינת ישראל בהגנה על קטינים הנפגעים בידי האחראים עליהם ונתונים בסיכון, בהתאם לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 11) התשנ"ה – 1995, חוק העונשין (תיקון מס' 26), התש"ן- 1989, המחייב לדווח כשיש חשד לפגיעה בקטינים ובחסרי ישע בידי האחראי עליהם. הדיווח מועבר לפקיד הסעד או למשטרה.

The Butterfly Button