דלג לתוכן

אמנה סביבתית

אמנה סביבתית

"קדימה צורן הנו יישוב כפרי חקלאי

השוכן בין יערות, שדות ופרדסים,

ערוגות פרחים ותותים אדומים"

 

אנו תושבי קדימה צורן, המועצה ועובדיה, מכירים בחשיבות ההגנה והשמירה על הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים. נחתור ליצירת סביבה ירוקה ואיכותית בישוב, לשותפות פעילה ולמחויבות לצמצום המפגעים ולשמירה על סביבה נקייה

הישוב ינקוט בפעולות לשמירה על נכסי הסביבה בתחומי עשיה  סביבתיים:

 1. חינוך והסברה סביבתית
  • קידום תוכניות ופעילויות חינוכיות המתייחסות לסביבה ככלל ובישוב בפרט, החל מהגיל הרך וכלה בתיכון בשיתוף מערכת החינוך.
  • קידום חינוך סביבתי בדגש על גיוס תקציבים ממשלתיים ותוכניות חינוכיות בבתי הספר, גני הילדים וקולות קוראים.
  • חיזוק ערכים סביבתיים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.
  • הסברה ופרסום ברשתות חברתיות ושלטי פרסום.

 

 1. תכנון עירוני מקיים
  • פיתוח, עידוד ומתן עדיפות לצירים מוטי הליכה ושימוש באופניים המקשרים בין מוקדים ציבוריים ביישוב ובאזור.
  • עידוד ופיתוח תחבורה ציבורית מתקדמת ונגישה, ברמה היישובית והאזורית.
  • פיתוח רחובות ומרחבים מוצלים כחלק מכל תכנון ופיתוח ביישוב.
  • פיתוח שבילי טיול וסיור כמו שבילי אופניים סובבי יישוב.
  • יישום תכנון משמר נגר בשטחים הפתוחים בתחומי המועצה באמצעים שונים כגון בורות ותעלות חילחול, אבני שפה מנקזות, גגות ירוקים, ריצוף מנקז, בריכות שיכוך, קידוחי החדרה ואמצעי השהייה שונים.
  • נקיטת אמצעים להפחתת 'איי חום עירוני' –
   • נטיעת עצים שיתנו רציפות ואיכות צל ליצירת נוחות אקלימית.
   • שימוש באמצעים מבונים או חצי מבונים להצללה (פרגולות, סוכות עם מטפסים)
  • שימור וטיפוח השטחים הפתוחים המרכזיים בתחום המועצה וסביבתה (גודלם, רציפותם ואיכותם), בשיתוף עם הרשויות השונות וגופי התכנון . למניעת פגיעה בהם ובערכי הטבע והנוף בהם למען איכות חיי התושבים, הסביבה ולמען הדורות הבאים.

 

 1. טבע עירוני
  • הקצאת שטחים ציבוריים נוספים ברחבי היישוב ל"טבע עירוני".
  • נקיטת פעולות להגדלת המגוון הביולוגי בשטחים המפותחים והמגוננים ביישוב ושימוש בצמחייה מושכת מאביקים בגינון ציבורי ובגינות פרטיות.
  • הקמת תיבות קינון לציפורים ממינים שונים.
  • זריעה והטמנה של פרחי בר במרחב הציבורי כגון במעגלי תנועה, במפרדות, בגומות לעצים, בשטחים פתוחים ובהיקף שטחי חקלאות.
  • עיקור, סירוס ופיקוח וטרינרי על חתולי רחוב באופן שוטף, עקבי ומקיף על מנת למתן את התרבותם ולצמצם את הפגיעה בציפורים וחיות בר קטנות.

 

 1. גינון ציבורי בר קיימא
  • נטיעת עצים חסכוניים במים ומותאמי אקלים.
  • שתילת צמחים חסכוניים במים ומותאמי אקלים.
  • שמירה על עצים בוגרים קיימים.
   • הימנעות מכריתת עצים בשטחים ציבוריים בהתאם לחוק עצים בוגרים למעט מסיבות מקצועיות מנומקות היטב ובאישור ממונה מטעם הרשות המקומית.
   • גיזום מקצועי לעצים ביישוב יעשה בפיקוח אגרונום באופן שאינו פוגע בעצים וללא גרדום. מתן דגש לשמירה על מופע הנוף הטבעי של העץ.
  • שימוש בחיפויים טבעיים של עץ ואבן מקומיים.
  • איסור שימוש בריסוס והדברה במרחב הציבורי, למעט במקרים נקודתיים ומנומקים היטב ובהתאם לחוק.

 

 1. חקלאות ותעשייה תומכי סביבה

יצירת שיתוף פעולה עם החקלאים ואזורי התעשייה ביישוב ובסביבה לקידום ממשק מכבד ומקיים בנושאי סביבה, מדיניות ריסוס וחומרי הדברה, פינוי פסולת וכו'.

 

 1. ניהול פסולת ומיחזור 
  • פיתוח ופרסום מערך המחזור ביישוב.
  • פיקוח ואכיפה של תקנות למניעת השלכת פסולת במרחב הציבורי.
  • עידוד מערך קומפוסטרים ברחבי היישוב לשימוש התושבים.
  • צמצום השימוש בכלים חד פעמיים במוסדות ציבור ובעיקר במוסדות חינוכיים.

 

 

 1. חיסכון במשאבים 
  • בחינת שילוב גגות סולאריים על מוסדות ציבור תוך שמירה והקפדה על בטיחות.
  • השקייה בשעות מתאימות ולצורך הפחתת אידוי. שימוש במערכות השקייה  אוטומטיות.
  • בחינת טכנולוגיות מתקדמות שיסייעו בניטור תקלות בתשתיות עירוניות כגון חשמל, תאורה, השקיה וכו'.
  • שימוש בתאורה חסכונית והטמעת מערכות מתקדמות לניהול תזמון הדלקה וכיבוי.
  • הקפדה על נהלי חיסכון באנרגיה במוסדות ציבוריים.

 

 1. תרבות ופנאי 
  • עידוד פעילויות קהילתיות, ימי עיון, הדרכות והסברה בנושאי סביבה, בניה ירוקה, וכדומה.
  • עריכת סדנאות והעשרות בנושאי סביבה לתושבים כגון גיזום עצים, דבוראות, הקמת גינות מקיימות, תיבות קינון, פרחי בר.
  • תמיכה ארגונית ביוזמות תושבים בנושאי סביבה כדוגמת גינות קהילתיות, ירידים וכדומה.
  • פיתוח הוראות והמלצות לגינון פרטי – כללי "עשה ואל תעשה" ומתן חומרי לימוד להקמת גינה אקולוגית בחצר הבית.
  • גיבוש לוח אירועים יישובי סביבתי המקבע מסורת של צעדת הבלוטים, ובנוסף מעגן אירועי סביבה נוספים כגון "עץ משפחה" בט"ו בשבט, הטמנת פקעות לקראת החורף וכדומה.

 

 

The Butterfly Button