דלג לתוכן

צו ארנונה 2017

צו ארנונה 2017

צו מיסים לארנונה 2017 לאחר אישור השר – לחץ כאן 
פרוטוקול מליאת מועצה מיום 29.06.2016 ואישור צו ארנונה 2017 – לחץ כאן 
הצעות לעדכון צו הארנונה לשנת 2017 – לחץ כאן
דילוג לתוכן The Butterfly Button