דלג לתוכן

הנחיות הגשת "פרשה טכנית" לבתי אוכל

הנחיות הגשת "פרשה טכנית" לבתי אוכל

הנחיות הגשת "פרשה טכנית" לבתי אוכל

קדימה צורן – מחלקת רישוי עסקים

הנחיות הגשת "פרשה טכנית" לבתי אוכל

 

פרשה טכנית הינה קובץ מסמכים שיש להגיש ביחד עם בקשה לרישיון עסק ותוכניות עסק, ולפיכך יש לצרפה לבקשה לרישיון עסק.

פרשה טכנית מסבירה איך העסק יפעל הלכה למעשה, מה התהליכים הצפויים להתרחש בו עם דגש על כל הפרטים הקטנים וכיצד הם משתלבים בעסק.

הגשת פרשה טכנית לבית אוכל

פרשה טכנית נחלקת לכמה חלקים המתארים את העסק ומהותו:

חלק העוסק בפרטי העסק ופרטי ההתקשרות עם בעל העסק כולל – שם העסק, סוג העסק, כתובת, שמות הבעלים ופרטי התקשרות.

מידע כללי על רקע העסק ומהותו האם מדובר במסעדה, בית קפה או בית אוכל אחר, ואת מי הוא אמור לשרת.

מרכיבי המזון שיוגשו- בפרשה טכנית יתואר התפריט באופן כללי.  יש לספק רשימת מרכיבים וחומרי גלם כגון: ביצים, פסטות, בשר, ירקות וכדומה יש לכלול בפרשה הטכנית חומרי גלם שישמשו במטבח, ירקות ופירות, אמצעי החסנה בקירור ושלא בקירור תוך ציון נפח ההחסנה ושיטחה.

יש לצרף את רשימת המכשור שיכנס למטבח וכן את האמצעים והמיכון לשטיפת כלים.
במידה והעסק נערך לספק גם משלוחים יש לתאר את המערך להכנת המשלוחים, אריזת האוכל ודרכי השינוע עצמיים או עם חברת שילוח חיצונית.

חלק נוסף יספק מידע על מקורות המים, האינסטלציה במקום ומערכות האוורור והמינדוף

הנחיות הגשת פרשה טכנית לבתי אוכל

 

 

:

.

 

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה

דילוג לתוכן