דלג לתוכן

מסמכי מכרז 10/2020

מסמכי מכרז 10/2020

מסמכי מכרז 10/2020

מסמכי מכרז 10/2020 לביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות ותיקונים קלים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות למכרז 10/2020

The Butterfly Button