דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 2021/02 למתן שירותי ממונה בטיחות עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרז פומבי מס' 2021/02 למתן שירותי ממונה בטיחות עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

מכרז פומבי מס' 2021/02 למתן שירותי ממונה בטיחות עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
The Butterfly Button