דלג לתוכן

מסמך הבהרות למכרז פומבי מספר 08.2020 לאספקת כלי עבודה, חומרי בנייה ואינסטלציה

מסמך הבהרות למכרז פומבי מספר 08.2020 לאספקת כלי עבודה, חומרי בנייה ואינסטלציה

מכרזים

מסמך הבהרות למכרז פומבי מספר 08.2020 לאספקת כלי עבודה, חומרי בנייה ואינסטלציה

קבצים להורדה
דילוג לתוכן The Butterfly Button