דלג לתוכן

מסמך הבהרות- מכרז פומבי מס' 2021/06 למתן שירותי אגרונום עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות- מכרז פומבי מס' 2021/06 למתן שירותי אגרונום עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

מסמך הבהרות- מכרז פומבי מס' 2021/06 למתן שירותי אגרונום עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
The Butterfly Button