דלג לתוכן

מסמך הבהרות מספר 3 למכרז פומבי מספר 06.2020 לאספקת מוצרי מזון, שתיה וניקיון עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות מספר 3 למכרז פומבי מספר 06.2020 לאספקת מוצרי מזון, שתיה וניקיון עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרזים

מסמך הבהרות מספר 3 למכרז פומבי מספר 06.2020 לאספקת מוצרי מזון, שתיה וניקיון עבור המועצה המקומית קדימה צורן

קבצים להורדה
The Butterfly Button