דלג לתוכן

הגשת השגה

הגשת השגה

הגשת השגה

  • השגה על החלטת נותן אישור-
  • במידה והינך סבור כי דרישות נותן האישור שגויות-  ניתן להגיש עליהן השגה בתוך 30 יום ל"גורם בכיר" במשרד של נותן האישור. ניתן למצא באתר האינטרנט של כל משרד רלוונטי, מי הוא הגורם הבכיר אליו יש לפנות בהשגה.
  • הגשת השגה כרוכה בתשלום אגרה בסכום הזהה לאגרת הגשת בקשה לרישיון עסק. האגרה תשולם לקופת המדינה במקרה של גורם ממשלתי.
  • במידה ואינך מוצא את שמו וכתובתו של גורם ההשגה תוכל לפנות למחלקה לרישוי עסקים ולבקש את פרטיו של גורם ההשגה העדכני.
  • השגה על החלטת רשות הרישוי-
  • את ההשגה על החלטת רשות הרישוי יש להגיש מנכ"ל המועצה מא עמיקם לוי נגר
  • פרטי התקשרות:

טל: 09-8902904

מייל: amikam@kadima-zoran.muni.il

  • הגשת השגה כרוכה בתשלום בגובה אגרת בקשה לרישיון לקופת המועצה.
  • (קישור לטופס השגה)
  • חשוב- הגשת השגה אינה מתלה את החלטת נותן האישור או רשות הרישוי, אלא אם הוחלט בכתב אחרת.
דילוג לתוכן The Butterfly Button